Årsstämma 2017

Aktieägarna i Loomis AB kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017, kl 17.00 i Grünewaldsalen, Stockholms Konserthus, ingång Kungsgatan 43, Stockholm, enligt vad som framgår under länken "Kallelse" i högerspalten på denna sida. Registrering till stämman börjar kl. 16.00.

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 27 april 2017,
  • dels senast torsdagen den 27 april 2017 helst före kl. 16.00 anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Loomis AB, "Årsstämma", Box 7839, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 72 eller via länken ”Anmälan till Loomis årsstämma 2017” nedan.

Klicka på länken nedan för att anmäla ditt deltagande:
Anmälan till Loomis årsstämma 2017