Loomis aktien

Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Large Cap Norden. Diagrammet nedan visar aktiekursens utveckling med 15 minuters fördröjning.