Henry Wells (1805-1878)

I början av 1840-talet inledde Henry Wells sin karriär inom värdetransportbranschen. De närmaste tio åren utvecklade han sin verksamhet och knöt viktiga kontakter med andra pionjärer inom branschen. En av dem var William G. Fargo.

1850 var Wells och Fargo med och grundade företaget American Express Company i New York. Bara två år senare, efter en schism med styrelsen, grundade Henry Wells och William Fargo företaget Wells Fargo med inriktning på värdetransport och bankverksamhet för att erbjuda sina tjänster i Kalifornien och västkusten under guldruschen. 1860 fick företaget ansvar för Ponnyexpressens verksamhet på västkusten som en del i övertagandet av Butterfield Overland Mail Company.

Förutom sitt framgångsrika arbete med värdetransporter och bankverksamhet, påbörjade Wells 1865 ett arbete med att skapa en skola för kvinnor bosatta i Aurora New York. Skolan öppnade sina portar 1868 och bedriver verksamhet än idag. Henry Wells avlider 1878.