Marknadsutveckling

Marknadsutveckling

Loomis erbjuder värdehantering i 15 europeiska länder samt i USA, Argentina, Hong Kong, Singapore, Shanghai och Dubai.

Växande volym av kontanter

Mängden kontanter i världen ökar i takt med den ekonomiska tillväxten. Kontanter är det dominerande betalningsmedlet och betydligt mer än hälften av alla transaktioner betalas kontant i USA och Europa. I övriga världen är andelen transaktioner som betalas kontant ännu större.  

Även uttagen från uttagsautomater ökar. På i princip samtliga Loomis marknader svarar uttagsautomater för mer än 50 procent av kontantuttagen till privatpersoner. I Västeuropa finns cirka 390 000 uttagsautomater och i USA cirka 480 000.

Banker och handel ökar sin outsourcing

Parallellt med den ökande mängden kontanter ökar också outsourcingen av kontanthantering. Omställningen mot outsourcad hantering har nått olika långt i olika länder där Loomis har verksamhet. En vanlig mognadsprocess är att banker och handeln inledningsvis köper värdetransporttjänster för hämtning och lämning av kontanter. Nästa steg är att lägga ut uppräkning, äkthets- och kvalitetskontroll av mynt och sedlar samt att sköta såväl påfyllning av uttagsautomater som tömning av serviceboxar och insättningsautomater.

På mogna marknader erbjuder vi även analys av kontantflödet och prognos av hur mycket kontanter som behövs i uttagsautomater beroende på deras läge och veckodag, liksom även hur mycket växel handeln kommer att behöva. Kunderna kan följa sitt kontantflöde via webbaserade rapporteringssystem. Vi sköter underhåll och service för uttagsautomater och handeln går över till speciellt utvecklade system för sluten kontanthantering som minskar kostnaderna för hanteringen av kontanter och ökar säkerheten för anställda.

Hög outsourcing av värdehantering på en marknad leder till att kontanterna cirkulerar snabbare i samhället vilket gynnar Loomis affärsmodell.

Konkurrens och konsolidering

Loomis är det enda globala företaget som är specialiserat på värdehantering. Marknaden är hårt konkurrensutsatt och Loomis mest betydande konkurrenter är tre större, internationella aktörer som har värdehantering som del i sin verksamhet.  Det finns även ett antal medelstora och ett stort antal små, lokala konkurrenter. 

Det pågår en konsolidering av branschen där främst mindre bolag blir uppköpta. Utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta och Loomis kommer både att genomföra förvärv som stärker företagets ställning på existerande marknader och förvärv som etablerar företaget på nya marknader.